Contact Information:

Company Name:

Dsv global transport and logistics

Contact Person: Mihaela Meic

Job Title: Sales manager

Tel: 0038551688535

Street Address: DSV Hrvatska d.o.o., Veslarska 8 51000 Rijeka

City: Rijeka

Zip Code: 51000

State:

Country: Croatia

Email: mihaela.s.meic@hr.dsv.com

Website: http://www.hr.dsv.com

Dsv global transport and logistics

Company Description:

Naša opsežna mreža i odabrani kvalitetni prijevoznici osiguravaju sigurnu i pravovremenu isporuku vaše robe. Pružamo redovite odlaske i kratak transit time u zapadnoj, srednjoj i isto?noj Europi. Naš portfelj usluga na cestama kre?e se od punog utovara (FTL) do dijelomi?nog utovara (LTL) te zbirnih linija. Doma?a distribucija Usluge naše doma?e distribucije: 24 / 48-satne isporuke Paletizirana i distribucija kartona Pomo? voza?a Rezervirane i vremenske isporuke prikup i dostave s vozilima s rampom Mi pojednostavljujemo svaki aspekt vašeg opskrbnog lanca, od nabave i kupnje naloga do transporta, skladištenja i distribucije.

Main services:

Sea freight solutions, Air freight solutions, Road freight solutions, Rail Freight Solutions, Multimodal transport solutions, Insurance solution, Customs declaration, Land And Railway Transportation...

Customer reviews (0 Review)